'; Zaštita od požara - BPI | Institut za bezbednost i preventivu inženjering
background
Bezbednosni inženjering d.o.o.

Usluge

01

02

03

01

02

03

04

05

ZAŠTITA OD POŽARA

  • Izrada Plana zaštite od požara
  • Izrada Pravila zaštite od požara sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara
  • Izvođenje osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara
  • Organizovanje zaštite od požara za druga pravna lica prema ugroženosti od požara
  • Izrada Analiza o zonama opasnosti od nastanka eksplozivnih smeša
  • Konsultantske usluge u oblasti ZOP
  • Izrada Glavnog projekta zaštite od požara
  • Projektovanje posebnih sistema zaštite od požara (dojava, detekcija i gašenje požara, Ex i odvođenje dima i toplote)