'; Zaštita životne sredine - BPI | Institut za bezbednost i preventivu inženjering
background
Bezbednosni inženjering d.o.o.

Usluge

01

02

03

01

02

03

04

05

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

  • Izrada Plana merenja emisije zagađujućih materija u vazduh
  • Izrada Studija o proceni uticaja projekata na životnu sredinu
  • Izrada Planova upravljanja otpadom
  • Izrada Politike prevencije udesa i Plana zaštite od udesa za Seveso postrojenja
  • Konsultantske usluge u oblasti ZŽS